Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Zdobądź kluczowe kompetencje komputerowe" został zakończony.
Certyfikat ECDL Profile poziom A i B.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Projekt

Projekt nr RPPK.09.03.00-18-0359/16 jest realizowany przez miliTar Artur Kaczmarczyk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,         oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 - Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
Wartość dofinansowania Projektu ze środków UE: 266 451,18 zł
Wartość Projektu: 296 056,87 zł

Cel projektu

Wzrost kompetencji w obszarze TIK na poziomie użytkownika początkującego u minimum 70% spośród 90 kobiet i 60 mężczyzn powyżej 25 roku życia
(o niskich kwalifikacjach lub powyżej 50 r. ż) zamieszkujących powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski, niżański i leżajski do końca czerwca 2018 roku.

Oferta dla uczestników

Bezpłatne

 • szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym A - 13 grup po 10 osób (75 godzin lekcyjnych ),
 • szkolenia komputerowe na poziomie średniozaawansowanym B - 2 grupy po 10 osób (100 godzin lekcyjnych),
 • podręcznik, 
 • zestaw szkoleniowy (teczka, notes/zeszyt, długopis),
 • pendrive,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • egzamin certyfikujący ECDL

Dla kogo?

Dla osób

 • uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego i leżajskiego  (w tym osób bezrobotnych),
 • w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem średnim lub niższym,
 • w wieku 50 lat i więcej niezależnie od posiadanego wykształcenia,
 • zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych.

+48 692 391 655

info@militar.edu.pl