Pozysykiwanie środków na inwestycje i rozwój działalnosci.
Organizacja szkoleń i doradztwo.

Usługi

  • Realizacja szkoleń dopasowanych do indywidualnych oczekiwań Klienta;
  • Wspieranie w zakresie aplikowania o środki unijne;
  • Doradztwo, konsulting

Opracowanie wniosku

Przygotowanie dokumentacji wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami.

Monitorowanie realizacji projektu

Sprawdzenie projektu pod względem realizacji zgodnie z politykami unijnymi.

Zarządzanie projektem

Realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i wytycznymi. 

Rozliczanie dotacji

Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wytycznymi. 

Biznesplan i studium wykonalności

Przygotowanie dokumentacji. 

Szkolenia

Realizacja szkoleń zgodnie z wymaganiami klienta. 

+48 692 391 655

info@militar.edu.pl